Антикризисен Екшън План

Антикризисен Екшън План

Антикризисен Екшън План! Какво да правим с инвестициите си в акции по време на криза? Какво да купя и какво да продам?