Предупреждение за риск

Материалите поместени на интернет страницата toskov.com и alexina.toskov.com са за обща информация на клиентите ни и не представляват препоръка и/или съвет за покупка и/или продажба на какъвто и да е финансов инструмент. Информацията поместена на сайта не взема под внимание инвестиционните цели и финансовите възможности на отделните абонати. Преди да предприемете действия съобразно материалите в сайта трябва да прецените дали те са подходящи за Вас и, ако е необходимо, да потърсите професионален съвет от трета страна. Прочете вснимателно страницатата „Предупреждение за риск“

Цените на валутите, стоките и борсовите индекси, посочени в материалите могат да се повишат, както и да се понижат. Това може да доведе до загуби от страна на инвеститорите. Предходни постижения и печалби, не са гаранция за бъдещ успех и резултати не са гарантирани. Финансовите инструменти, търгувани на маржин основа носят висока степен на риск и може да не са подходящи за всички инвеститори. Преди да пристъпите към инвестиране, моля уверете се, че разбирате всички рискове, свързани с маржин търговията.

Разпространение

Материалите, публикувани на https://toskov.com могат да се използват от всички читатели и ползватели на Toskov.com на свой риски и своя отговорност. Могат да бъдат свобдно споделяни и разпространявани в интернет пространството за четене и консултации. Не могат да бъдат използвани за чужди статии без препратка към оригиналната статия, без разрешението на Николай Тосков и Трендлайн Пловдив ООД.

Материалите, публикувани на https://alexina.toskov.com са собственост на Николай Тосков и Трендлайн Пловдив ООД и са абсолютно забранени за разпространение.