Първи Стъпки – Как да работим с този сайт?

Здравейте, приятели и колеги 🙂

В няколко лесни стъпки ще се опитам да Ви ориентирам в моя уебсайт. Какво къде се намира и как да стигнете до там!

 Инвестиционен портфейл, изграден изцяло от акции на растежа – Първи основен стълб в инвестиционните теории –
Какво представлява инвестирането в Акции на стойността или така нареченото  “Value Investing”?

Инвестирането в акции на стойността е изкуството да се купуват акции, които се търгуват със значителна отстъпка спрямо тяхната присъща стойност. Ние, като инвеститори на стойност постигаме това, като търсим качествени компании по определени показатели за оценка, които притискат цената надолу, но правят това по причини, които не са оправдани в дългосрочен план. Този подход изисква обратно на стандартното мислене и дългосрочен инвестиционен хоризонт. Изисква от нас да анализираме задълбочено пазара и да не се водим по стадния манталитет. През последните 100 години стратегията за инвестиране на стойност има последователна история на надминаване на възвръщаемостта на множество индекса на различни пазари на акции. Малко по-подробно можете да прочетете за нашата инвестиционна стратегия като последвате тази връзка.

Дивидентен портфейл, изграден изцяло от акции, изплащащи редовно дивиденти – Втори основен стълб в инвестиционните теории – Какво представлява инвестирането в Акции, които изплащат нарастващи дивиденти или така нареченото “Dividend Growth Investing”?

Инвестирането в акции, които изплащат дивиденти е втората основна инвестиционна стратегия, която се фокусира върху покупката на компании, които изплащат редовни, нарастващи дивиденти на своите акционери. Инвеститорите купуват акции в тези компании, за да генерират източник на пасивен доход, който расте с течение на времето. Този тип инвестиране автоматично стеснява списъка с потенциални инвестиции към висококачествени и устойчиви предприятия. Компаниите, които редовно увеличават изплащането на дивиденти за дълги периоди от време, са преживели много рецесии и все пак са успели да генерират печалби. Устойчивият растеж на дивидентите в дългосрочен план показва способността на компанията да генерира парични средства при всички икономически условия. Нашата цел с изграждането на този портфейл е да генерираме пасивни приходи от тези инвестиции. След това тези приходи да се използват за финансирането на разходитете ни при пенсионирането ни. Малко по-подробно можете да прочетете за нашата инвестиционна стратегия като последвате тази връзка.