Скалпиране по време на новини

Форекс търговия по време на Новини

Най-добрите новини за тази търговия са: Решение за лихвените проценти, Заплатите в не стопанския сектор и процентите на заетост (interest rate decisions,  non-farm payroll и employment rates)

Форекс Календар

Как да търгуваме Non Farm Payroll (NFP)

Стратегията за търгуване на Non Farm Payroll (NFP) се използва в конкретния случай при обявяване на измененията на разходите за заплати във всички сектори, с изключение на земеделието.