Индикаторът "Price Action Dashboard"

Индикаторът „Price Action Dashboard“

Индикаторът „Price Action Dashboard“ сканира всички валутни инструменти на всички времеви графики. Следи за най-мощните екшън прайс сигнали.