Силата на мисленето: Основни принципи за успешно инвестиране

Силата на мисленето: Основни принципи за успешно инвестиране. Инвестирането не е само въпрос на числа и анализ на пазарните тенденции; то е игра, която се определя в голяма степен от мисленето на инвеститора.