Опасният начин, по който повечето инвеститори използват кредит

Опасният начин, по който повечето инвеститори използват кредит (ливъридж)