Конфигурация Вътрешен Бар

Стратегия Вътрешен Бар – Inside Bar

Тази стратегия не се нуждае от никакви индикатори. За целта Ви трябва една