Сигурни дивиденти – висококачествени дивидентни акции

Съвети за дългосрочно инвестиране и за увеличаване на богатството

Ние инвестираме, за да увеличим богатството си с течение на времето. За съжаление твърде много хора бързат да умножат инвестициите си за кратко време. Свръхамбициозността води до прекомерен риск – и контрапродуктивно – по-ниска възвръщаемост.

„Тайната“, която много от най-добрите инвеститори в света знаят, е, че инвестирането за бърза възвръщаемост обикновено води до лошо дългосрочно представяне. Фокусирането върху дългосрочното инвестиране оформя инвестициите по начин, който прави увеличаването на богатството много по-вероятно.

„Най-голямото предимство, което инвеститорът може да има, е дългосрочната ориентация”.

                                                                                                                                        Сет Кларман

Когато Сет Кларман – един от най-добрите инвеститори в света и милиардер, който се е изградил самостоятелно – казва, че най-голямото предимство, което можете да имате като инвеститор, е дългосрочната ориентация, това наистина е така.

И така, какво точно е дългосрочното инвестиране?

Дългосрочното инвестиране е процесът на закупуване и държане на инвестиционни ценни книжа, за които смятате, че ще умножат богатството Ви за неопределено време в бъдеще. Дългосрочното инвестиране изисква търпеливо, дисциплинирано мислене.

„Дългосрочното инвестиране е свързано с характера, дълбочината на визията и култивирането на търпение, за това кой сте вие и какви цели сте си поставили за бъдещето“

                                                                                                                                        Лоуел Милър

Всички тези съвети, които ще Ви предложа в съдържанието по-долу обхващат отговорите на въпросите  Защо и Как дългосрочното инвестиране да работи за увеличаване на вашето богатство с течение на времето.

Защо да бъдете дългосрочен инвеститор?

Има 3 основни причини да станете дългосрочен инвеститор:

1. Ефективността на дългосрочното инвестиране

Дългосрочното инвестиране е успешно, защото поставя фокуса Ви върху това, което има значение за успеха на бизнеса. Ако инвестирате в дългосрочен план, ще се съсредоточите върху бизнеси със силни и трайни конкурентни предимства.

Важно е, че предприятията, които плащат дивиденти със силни конкурентни предимства, исторически са превъзхождали пазара с течение на времето. Дивидентните аристократи са отличен пример. Индексът на Dividend Aristocrats се състои изключително от акции на S&P 500 с 25+ години нарастващи дивиденти, които отговарят на определени изисквания за минимален размер и ликвидност. В момента има само 66 дивидентни аристократи.

Дивидентните аристократи са генерирали обща възвръщаемост на годишна база от над 14,1% годишно през последното десетилетие. S&P 500 генерира годишна обща възвръщаемост от 14,6% за същия период от време. Въпреки това, дивидентните аристократи са показали по-нисък риск от референтния показател, измерен чрез стандартно отклонение. Това доведе до много по-близка, коригирана с риска възвръщаемост за дивидентните аристократи в сравнение с по-широкия пазар през последните 10 години.

дългосрочно инвестиране

Инвестирането с дългосрочно мислене Ви фокусира върху това, което наистина има значение за успеха на дългосрочното инвестиране. Допълнителна полза от дългосрочното инвестиране е намаляването както на данъците, така и на таксите спрямо стратегиите за по-висок оборот.

     2. Намаляване на данъците и таксите

Всеки път, когато купувате или продавате акция, поемате транзакционни разходи. Купуването и задържането за дълго време намалява таксите. Брокерските такси се добавят, за да намалят възвръщаемостта Ви с течение на времето. Всеки долар, изваден от сметката Ви, е долар, който не изгражда дългосрочно богатство за вас. Наличието на по-малко транзакции е особено важно в облагаемите сметки поради данъците върху капиталовите печалби. Когато притежавате акции, които са поскъпнали, имате капиталови печалби, които се „натрупват“.

Продажбата предизвиква облагаемо събитие; част от Вашите натрупани капиталови печалби трябва да бъде платена на правителството. Като не продадете, парите, които бихте платили като данъци върху капиталовите печалби, остават да се натрупват във вашата сметка, да работят за вас, вместо да отиват в правителството. Комбинирането на парите, които биха били изплатени като данък върху капиталовите печалби, има мощен ефект върху вашите инвестиции с течение на времето. (така нареченият Ефект на Снежната Топка)

Времето има значение при инвестирането; колкото повече време една инвестиция се умножава чрез ефекта на снежната топка, толкова по-добре. В същото време, при равни други условия, колкото по-малко време отделяте, фокусирайки се върху инвестирането, толкова по-добре.

          3. Изискване на по-малко време

Времето е пари. Целта на живота не е да управлявате инвестициите си…

Дългосрочното инвестиране изисква по-малко време. Вашата работа е свършена, когато закупите висококачествени акции, за които вярвате, че ще поддържат конкурентното си предимство за неопределено време. Всичко, което трябва да правите, е периодично да проверявате компанията, за да се уверите, че работи сравнително добре.

Колко често трябва да преглеждате портфейла си? На всеки три месеца е повече от достатъчно в повечето случаи (при публикуване на отчетите за приходите). Не е нужно да намирате други качествени инвестиции утре, следващата седмица или дори следващата година… Парите, които сте инвестирали, безопасно се натрупват. Това е мощно.

Дългосрочното инвестиране също Ви изолира от грижата какво прави пазарът днес, утре, следващата седмица или следващия месец. От дългосрочна перспектива краткосрочните колебания нямат значение. Това ще ви помогне да спрете да обръщате толкова много внимание на краткосрочните колебания в цените на акциите Ви.

Много от най-добрите инвеститори в света са застъпници за дългосрочно инвестиране. 

Цитатите по-долу ще Ви дадат спокойствие, като знаете, че много от най-големите инвеститори в историята подкрепят дългосрочното инвестиране.

дългосрочно инвестиране
Сет Кларман е основател на хедж фонда Baupost Group. Сегашното му нетно състояние е около 1,5 милиарда долара. Кларман не е единственият човек, който обсъжда предимствата на дългосрочното инвестиране.

дългосрочно инвестиране
Филип Фишър е пионерът в инвестирането в растеж и автор на Common Stocks and Uncommon Profits.

дългосрочно инвестиране
Уорън Бъфет е основател на Berkshire Hathaway (BRK.A). Сегашното му нетно състояние е около 120 милиарда долара.

Уорън Бъфет е най-известният привърженик на дългосрочното инвестиране. Той е натрупал портфолио от дивидентни акции със силни конкурентни предимства.

дългосрочно инвестиране

Този цитат ясно показва инвестиционния хоризонт на Уорън Бъфет. Той не е краткосрочен инвеститор, точка.

дългосрочно инвестиране

Бъфет не проверява постоянно своите ценни книжа. Вместо това той им позволява да работят за него, като натрупват ползите от растежа с течение на времето.

дългосрочно инвестиране
Джеси Ливърмор е един от най-успешните борсови търговци на всички времена. Въпреки, че не е практикувал истинско дългосрочно инвестиране, цитатът по-горе показва неговата привързаност към идеята да позволи на печелившите позиции да се натрупват.

дългосрочно инвестиране
Питър Линч е един от най-успешните институционални инвеститори на всички времена. Той управлява Magellan Fund във Fidelity между 1977 и 1990 г. и генерира сложна възвръщаемост от 29,2% годишно.

Проста стратегия за дългосрочно инвестиране в 4 стъпки

Стратегията, която следват дългосрочните инвеститори, е ясна:

 1. Идентифицирайте компании със силни конкурентни предимства.
 2. Уверете се, че конкурентните предимства на тези компании ще продължат да бъдат поддържани.
 3. Инвестирайте в тези компании, когато се търгуват на справедлива или по-добра цена.
 4. Задръжте ги за възможно най-много време.

Този 4-степенен процес значително стеснява избора на акциите за инвеститорите.

Има няколко „преки пътища“ за бързо намиране на фирми със силни и трайни конкурентни предимства. Едно място за намиране на тези акции е споменатият по-рано списък с всички 66 акции от Dividend Aristocrats.

Друго място за намиране на висококачествени бизнеси, подходящи за дългосрочно инвестиране, е списъкът на Дивидентите Крале. Списъкът на Дивидентните Крале се състои изключително от фирми с 50+ години последователни увеличения на дивидентите. Има само 44 „краля на дивидентите“.

Стъпки 1 и 2 от тази стратегия обикновено се удовлетворяват чрез инвестиране в дивидентни аристократи или дивидентни крале. Важно е да направим надлежната си проверка и задълбочено проучване на наличната информация, след като намерим аристократ или крал, за да се уверим, че компанията вероятно ще запази конкурентното си предимство и занапред.

Стъпка 3 от тази стратегия е да инвестирате в тези бизнеси само когато се търгуват на справедливи или по-добри цени. Няма как да бъдете успешен инвеститор, ако купите еднократно и то скъпо и далеч над справедливата стойност за тази компания.

За да разберете дали дадена компания търгува на „справедливи или по-добри цени“, са важни няколко финансови коефициента и показатели.

Първият е съотношението цена/печалба на компанията.

Ако компанията се търгува под:

 1. Съотношението пазарна цена/печалба
 2. Съотношението цена/печалба на компаниите от същия бранш
 3. И нейното 10-годишно историческо средно съотношение цена/печалба

Вероятно тази компания е подценена.

Тези 3 относителни съотношения цена/печалба ще Ви помогнат да нарисувате картина дали дадена акция е подходяща за покупка или не е.

Като общо правило, най-добре е да купувате страхотни бизнеси с отстъпка – както казва Уорън Бъфет.

Ще забележите, че пазарът в момента е исторически надценен. Стойността на пазара като цяло не казва нищо за стойността на една конкретна акция. Но в момента все още има висококачествени фирми, които се търгуват с отстъпка. 

Друг добър показател, който трябва да разгледате за определяне на стойността, е очакваният период на изплащане на компанията.

Периодът на изплащане се изчислява като се използва очакван темп на растеж и текущата дивидентна доходност на акциите. Колкото по-висока е дивидентната доходност и очакваният темп на растеж, толкова по-малък е периодът на изплащане. Периодът на изплащане е броят години, които са Ви нужни една инвестиция да се изплати, тоест да Ви върне парите. Очевидно, колкото по-нисък е периодът на изплащане, толкова по-добре.

Силата на дългосрочното инвестиране идва от натрупването на богатство с течение на времето.

Всяка година печалбите Ви от предишни години ще се увеличават заедно с главницата Ви. С течение на времето това води до феноменален растеж на капитала.

Дългосрочен инвестиционен калкулатор

Колко точно ще нарасне вашата инвестиционна сметка? Очевидно е невъзможно да се предскаже бъдещето. Можете обаче да оцените бъдещия растеж на богатството си, като използвате само няколко показателя.

За да изчислите дългосрочната стойност на инвестицията си, използвайте бързия и лесен калкулатор в Excel.

Бавно променящи се индустрии за дългосрочни инвеститори

Най-големият риск при инвестирането е бизнесът, в който инвестирате, да фалира. Това е 100% загуба на вашата инвестиция. Напредъкът неизбежно води до промени на пазара. Старите бизнес модели се провалят, а новите успяват. Не всички индустрии обаче са създадени еднакво. Има някои индустрии, които се променят много по-бавно от други. Тези индустрии са най-подходящи за дългосрочно инвестиране.

Целият сектор на основните потребителски стоки е узрял за дългосрочно инвестиране. По-специално компаниите за храни и напитки са в състояние да поддържат своите конкурентни предимства почти за неопределено време. Хората винаги ще трябва да ядат и пият.

8 от 66 дивидентни аристократи са в хранително-вкусовата промишленост:

 • Sysco (SYY)
 • PepsiCo (PEP)
 • Coca-Cola (KO)
 • McDonald’s (MCD)
 • Hormel Foods (HRL)
 • Brown-Forman (BF.B)
 • McCormick & Co. (MKC)
 • Archer-Daniels-Midland (ADM)

Интересното е, че шест от осемте (ADM и SYY са изключение) правят парите си от маркови потребителски храни и напитки. Ако търсите бавно променящ се бизнес, който се разраства година след година, марковите хранителни компании са добро място за търсене.

Какво се случва, когато ядете твърде много нездравословни храни и напитки?

 • Имате нужда от здравни грижи.

Здравната индустрия ще продължи да расте с нарастването и стареенето на глобалното население. Нарастващият просперитет означава, че повече доходи могат (и ще) бъдат изразходвани за здраве.

Следните Дивидентни Аристократи  генерират приходите си предимно в сектора на здравеопазването:

 • AbbVie (ABBV)
 • Medtronic (MDT)
 • Walgreens (WBA)
 • Cardinal Health (CAH)
 • Becton Dickinson (BDX)
 • Johnson & Johnson (JNJ)
 • Abbott Laboratories (ABT)
 • West Pharmaceutical Services (WST)

За да не бъде изпреварен от хранително-вкусовата промишленост (или може би поради негативните последици за здравето от хранителната индустрия и производството на напитки), секторът на здравеопазването наброява 8 дивидентни аристократи в своите редици.

Те работят в по-разнообразни бизнес линии от хранителните компании.

Cardinal Health разпространява фармацевтични продукти и други медицински консумативи.

Medtronic и Becton Dickinson произвеждат и разпространяват здравни устройства и консумативи.

Abbott Laboratories и Johnson & Johnson са добре диверсифицирани здравни предприятия.

AbbVie наскоро беше отделена от Abbott Laboratories (забележете неясно сходните имена) и е фармацевтична компания.

West Pharmaceutical Services произвежда и продава медицински опаковки и медицински компоненти. Продуктите включват автоматични системи за доставяне на лекарства и решения за инжектиране на лекарства, наред с други.

През последното десетилетие има много дебати относно ролята на застраховането в здравеопазването в Съединените щати. Застрахователната индустрия е сред най-бавно променящите се от всяка индустрия. Евтината информация не е намалила доходността на застрахователните компании. Технологията подобрява застраховането, тъй като позволява на актюерите да определят по-точно рисковете. 

Следните компании са в застрахователната индустрия и са Дивидентни Аристократи:

 • Cincinnati Financial (CINF)
 • AFLAC (AFL)
 • Brown & Brown (BRO)
 • Chubb (CB)

Причината да има само 4 застрахователни компании, които са дивидентни аристократи, не е, че застрахователната индустрия е претърпяла огромни промени.

По-скоро застрахователната индустрия е силно конкурентна. Необходим е изключително добре управляван бизнес, за да надмине своите конкуренти в застрахователната индустрия. Четирите компании по-горе правят точно това повече от 25 години.

Предимството на инвестирането в предприятия от бавно променящи се индустрии е, че можете да седнете и да наблюдавате как инвестициите Ви растат с течение на времето. Не е нужно непрекъснато да проверявате и да се уверявате, че бизнесът, в който сте инвестирали, не е залитнал в неправилна посока.

Големите бизнеси в бавно променящите се индустрии могат да натрупват богатство с над пазарните нива в продължение на десетилетия. Големите предприятия в посредствените индустрии в крайна сметка ще се поддадат на конкурентните сили и лошата икономика на съответните им области.

Лошите бизнеси в големите индустрии са изтласкани от бизнеса от страхотните фирми. И накрая, лошите предприятия в бедните индустрии правят като цяло ужасни дългосрочни инвестиции.

Идентифицирането кои индустрии предлагат най-добрия шанс за дългосрочно превъзходство може да увеличи шансовете Ви за генериране на над средната възвръщаемост на акциите.

6 критични съвета за дългосрочни инвеститори

Този раздел обхваща няколко съвета за увеличаване на вашите шансове за дългосрочен успех на инвестиране.

Съвет №1: Дългосрочното инвестиране е просто, но не е лесно!

 • Моля, не разбирайте грешно – дългосрочното инвестиране не е лесно.
 • Психологически е трудно да държиш акция, когато цената ѝ намалява.
 • Задържането чрез спад на цените изисква истинска убеденост.
 • Почти безкрайната ликвидност на фондовия пазар, съчетана с лекотата на търговия, прави продажбата на акции нещо, което можете да направите по прищявка.
 • Но това, че можете, не означава, че трябва!
 • Постоянното движение на цените на акциите принуждава отделните инвеститори да търгуват ненужно често.
 • Наистина ли има значение, че акциите са нагоре с 1% днес или с 0,3% този час? Промениха ли се наистина дългосрочните перспективи на бизнеса? Вероятно не!

Съвет №2: Цените на акциите лъжат, дивидентите казват истината!

 • Цените на акциите лъжат и почти никога не са справедливи.
 • Те сигнализират, че бизнесът е в рязък спад, когато не е така.
 • Казват, че една компания струва 3 пъти повече, отколкото преди 3 години, докато основният бизнес е нараснал само с 50%.
 • Цените на акциите представляват само възприятието на други инвеститори. Те не показват и не могат да покажат реалната обща възвръщаемост, която една инвестиция ще генерира.

дългосрочно инвестиране

Вместо да гледате цените на акциите, избягвайте ги напълно. Вместо това погледнете приходите от дивиденти.

Дивидентът не лъже!

Дадена компания просто не може да изплаща нарастващи дивиденти за дълъг период от време, без и основният бизнес да расте.

Дивидентите са много по-малко променливи от цените на акциите. Дивидентите отразяват реалната сила на печалбата на бизнеса.

Мисля, че е по-важно какво Ви плаща вашата инвестиция отколкото това какво мислят хората за нея? Ако сте съгласни с мен, тогава трябва да проследявате дивидентите, а не цените на акциите.

Съвет №3:  Дългосрочното инвестиране не е покупка на акция и молитва след това.

Има голяма разлика между купуване и задържане и инвестиране и дългосрочно инвестиране.

Купувате и задръжте обикновено означава купуване и задържане, независимо какво. Не за това става дума при дългосрочно инвестиране.

Понякога има много добра причина да продадете акция. Просто се случва много по-рядко, отколкото повечето хора вярват.

Акциите трябва да се продават по две причини:

 1. Ако компанията намали или елиминира изплащането на дивиденти
 2. Ако стане изключително надценена

Ако инвестирате в бизнес, за да Ви осигури постоянно нарастващ доход и вместо това той намалява или елиминира дивидента си, този бизнес е нарушил причината за инвестиция!

Намаляването или премахването на дивидент наистина е симптом за проблем. Истинската причина за повечето съкращения на дивиденти е ерозията в силата на печалбата и конкурентното предимство на бизнеса.

Втората причина за продажба е в случай на екстремно надценяване.

Не говоря за това, когато една акция се движи в съотношение цена/печалба от 15 до 25…

Говоря за това, когато една акция се търгува за умопомрачителното съотношение цена-печалба – да речем 40+. Важно предупреждение е винаги да използвате коригирани приходи за това изчисление.

Ако печалбата на една акция временно падне от $5,00 на акция на $1,00 на акция и съотношението цена-печалба скочи от 15 на 75, не продавайте. В този случай съотношението цена/печалба е изкуствено завишено, тъй като не отразява истинската сила на печалбата на бизнеса.

Продажби поради екстремни оценки трябва да се случват много рядко, по време на екстремни пристъпи на ирационално пазарно движение.

Съвет 4:  Знайте какво притежавате! Инвестирайте само в бизнеси, които разбирате.

Coca-Cola (KO) е добър пример. Coca-Cola е изключително лесен за разбиране бизнес. Един горещ, нов биотехнологичен стартъп, обаче, не толкова.

Когато знаете бизнес плана на определена акция, която притежавате, ще имате увереност да не я продадете по време на мечи пазари.

Ако цената на акциите на Coca-Cola падне с 10%, можете да имате увереност, знаейки, че газираните напитки (и сокове, и вода) все още ще се продават, независимо от цената на акциите.

„Най-лошото нещо, което можете да направите, е да инвестирате в компании, за които не знаете нищо. За съжаление купуването на акции от невежество все още е популярно американско забавление”.

                                                                                                                                         Питър Линч

Съвет 5: Не продавайте поради малки печалби

Много по-трудно е да станеш богат, като вземаш малките печалби.

Инвестирайте в бизнеси, които смятате, че ще се удвоят, утроят или повече за няколко десетилетия.

Бизнесът не трябва да се разраства бързо, за да умножи парите Ви в продължение на няколко десетилетия. Компаниите, които изкупуват обратно акции, плащат дивиденти и правят ефективни печалби, изобщо не трябва да се разширяват много, за да създадат сериозни печалби за акционерите си.

„Взех това, което смятам, че беше едно от най-ценните решения в моя бизнес живот. Това трябваше да ограничи всички усилия единствено за постигане на големи печалби в дългосрочен план.“

                                                                                                                                         Филип Фишър

Съвет 6: Прекалената реакция е вредна за вашето богатство

Светът непрекъснато се променя.

Един ден централните банки на Европейския съюз приемат отрицателни лихвени проценти. Друг ден ще избухне война или САЩ ще наложат икономически санкции на дадена страна.

При по-малко макро новини бизнесът може да отчете тримесечни печалби с 5% под очакванията на анализаторите или патентът им да изтече. Всички тези неща нямат голямо значение за дългосрочните инвеститори. Важното е, че фирмите, които държите, все още имат силно конкурентно предимство.

Ако го поддържат, няма причина да продавате въз основа на временна несигурност.

 „През 20-ти век Съединените щати претърпяха две световни войни и други травматични и скъпи военни конфликти; депресията; дузина рецесии и финансови паники; шокови цени на петрола; грипна епидемия; и оставката на опозорен президент. И все пак Dow се покачи от 66 на 11 497.”

                                                                                                                                           Уорън Бъфет

Финални мисли

Невероятният успех на инвеститорите, които вярват, че дългосрочната перспектива е от решаващо значение за благоприятната възвръщаемост на инвестициите, придава достоверност на идеята за дългосрочно инвестиране.

Когато подхождате към покупките на акции, сякаш никога няма да продавате, това Ви принуждава да бъдете много избирателни в кои бизнеси ще инвестирате. Дългосрочното инвестиране поставя прожекторите върху това, което наистина има значение – дългосрочните перспективи и конкурентното предимство на бизнеса.

Финансовите медии обикновено не обсъждат достойнствата на дългосрочното инвестиране, тъй като то не генерира такси за финансовата индустрия. Дългосрочното инвестиране не е подходящо за крещящи заглавия в пресата.

Аз лично инвестирам във висококачествени акции, които увеличават ежегодно своите дивиденти, в дългосрочен план.

Вярвам, че висококачествените акции, увеличаващи дивидентите си, със силни конкурентни предимства, предлагат на индивидуалните инвеститори най-добрата налична комбинация от текущ доход, растеж и стабилност.

Дългосрочното инвестиране изисква убеденост, постоянство, дисциплина и способност да не правите нищо, когато другите са много активни с портфейлите си.

Какво следва сега:

 • Можете да прочетете повече за нашия Дивидентен портфейл като последвате тази връзка.
 • А ако вече сте прочели всичко и искате да се присъедините към нас, Последвайте тази връзка и направете своя абонамент за успешно бъдеще! Така ще станете част от нашият успешен екип и ще спомогнете за финасовата си свобода.
 • Ако имате конкретни въпроси към този вид инвестиране, задавайте ги директно под публикацията или ми пишете през контактната форма.

Поздрави,

Николай Тосков

 

 

Напиши коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.