Състоянието на световната икономика през 2023 г.: Преглед на основните събития и тенденции

2023 г. беше предизвикателна за глобалната икономика, тъй като тя се сблъска с множество сътресения и несигурности от продължаващата пандемията COVID-19, геополитическото напрежение, изменението на климата и нестабилността на финансовите пазари. Въпреки тези трудности някои държави успяха да постигнат положителен растеж и устойчивост, докато други се бореха с рецесия и дългови кризи. В тази публикация ще направим преглед на някои от основните събития и тенденции, които оформиха глобалната икономика през 2023 г., като се фокусираме върху Европа и Съединените щати.

Европа: Смесена картина на възстановяване и устойчивост

Европа беше един от регионите, които пострадаха най-много от пандемията COVID-19 през 2020 г. и 2021 г., тъй като преживя няколко вълни от инфекции и блокировки, които нарушиха икономическата активност и социалния живот. Въпреки това, благодарение на ефективната си кампания за ваксиниране, мерките за фискално стимулиране и подкрепата на паричната политика от Европейската централна банка (ЕЦБ), Европа успя да се възстанови по-бързо от други региони през 2022 и 2023 г.
Според последната икономическа прогноза на Европейската комисия реалният растеж на БВП на Европа се оценява на 4,5% през 2022 г. и 3,5% през 2023 г., след като се сви с 6,8% през 2020 г. и се разшири с 4,1% през 2021 г.

Комисията отдаде това силно представяне на няколко фактора :

 • Постепенното облекчаване на ограниченията за блокиране, тъй като обхватът на ваксинацията се увеличи в страните от зоната.
 • Силното вътрешно търсене, подкрепено от публични инвестиции, потребителски разходи и частно потребление.
 • Благоприятната външна среда с ниски цени на петрола, висок износ на стоки и силни търговски отношения с други региони.
 • Позицията на гъвкавата парична политика на ЕЦБ с рекордно ниски лихвени проценти (0%), отрицателни лихви по депозитите (-0,5%), широкомащабни покупки на активи (1,85 трилиона евро), бъдещи насоки за бъдещи повишения на лихвените проценти (поне до средата на 2024 г.) и целеви програми за кредитиране за зелен преход.

В същото време Европа е изправена пред някои предизвикателства, които ограничават допълнително нейния потенциален растеж:

 • Постоянните затруднения в доставките в ключови сектори като полупроводници, химикали, метали, пластмаси, мебели, облекло, обувки, играчки и др., което доведе до по-високи разходи за производителите и потребителите.
 • Нарастващият инфлационен натиск поради по-високите цени на енергията (особено на газа), ръста на заплатите (особено за нискоквалифицираните работници), цените на храните (особено месото), разходите за жилища (особено наемите), цените на вноса (особено на суровините) и т.н., както и намалена покупателна способност и доверие на потребителите.
 • Неравномерното разпределение на ползите от възстановяването между страните в Европа поради различни нива на ваксинационен обхват (от по-малко от половината до повече от две трети), фискална подкрепа (от по-малко от половината до повече от две трети), структурни реформи (от по-малко от половината до повече от две трети) и т.н., което създаде различия в конкурентоспособността и устойчивостта.
 • Продължаващата политическа несигурност, дължаща се на проблеми, свързани с Брекзит, като търговски търкания с Обединеното кралство, регулаторни различия, финансова интеграция, сътрудничество в областта на сигурността и т.н., които засегнаха трансграничните потоци, инвестиционните решения, поведението на потребителите и т.н.

Въпреки тези предизвикателства Европа показа забележителна издръжливост при справянето с тях. Тя поддържаше високо ниво на социално сближаване, солидарност, иновации, многообразие и т.н., което ѝ помогна да преодолее трудностите. Тя също така демонстрира лидерство в справянето с глобални проблеми като изменението на климата, цифровата трансформация, здравната сигурност, човешките права и др., което подобри репутацията ѝ (въпреки огромните разногласия по темата Русия). Освен това допринесе положително за глобалното икономическо възстановяване чрез предоставяне на финансова помощ, търговски възможности, технологични решения и т.н., което подкрепи други региони.

САЩ: Силно представяне въпреки високата инфлация

Съединените щати бяха друг регион, който пострада значително от пандемията COVID-19 през 2020 г. и 2021 г., тъй като преживя едно от най-лошите огнища и блокирания в историята. Въпреки това, благодарение на мащабната си кампания за ваксиниране, мерките за фискално стимулиране и подкрепата на паричната политика от Борда на Федералния резерв (Фед), Съединените щати успяха да се възстановят силно през втората половина на годината и да продължат да растат стабилно през следващите години.
Според последната световна икономическа перспектива на Международния валутен фонд, растежът на реалния БВП на Съединените щати се оценява на 6% през второто тримесечие на 2023 г. и 5% през третото тримесечие на 2023 г., след свиване с 3% през първото тримесечие на 2022 г. и нарастване с 4% през четвъртото тримесечие на 2022 г

МВФ отдаде това впечатляващо представяне на няколко фактора:

 • Бързото разпространение на ваксини в щати с високо ваксинационно покритие (>80%) в сравнение със щати с ниско ваксинационно покритие (<50%), което значително намали степента на предаване.
 • Мащабните пакети от фискални стимули, въведени от администрацията на Байдън, на обща стойност над 5 трилиона долара, които увеличиха публичните разходи за инфраструктура, здравеопазване, образование, социални грижи, зелен преход и т.н., както и предоставиха директни плащания, данъчни кредити, безработица и други ползи за домакинствата и бизнеса.
 • Позицията на адаптивната парична политика на Фед с почти нулеви лихвени проценти (0,25%), широкомащабни покупки на активи (120 милиарда долара на месец), след което повишаване на лихвените проценти през цялата 2023 година и бъдещи насоки за намаление на лихвените проценти през 2024 г. и таргетиране на средната инфлация (2 до 3% във времето).
 • Силното вътрешно търсене, подкрепено от доверието на потребителите, спестяванията на домакинствата, бизнес инвестициите, жилищния пазар и т.н., което компенсира отрицателното въздействие на ограниченията в предлагането и по-високите разходи.
 • Устойчивият външен сектор с висок износ на услуги, технологии, селско стопанство и др., който се възползва от глобалното икономическо възстановяване и търговски споразумения с други региони.

Въпреки това Съединените щати също са изправени пред някои предизвикателства, които представляват риск за икономическите им перспективи:

 • Постоянната висока инфлация, която чак към края 2023 г. започна да показва признаци на овладяване. Сега, в края на годината, целта и очакванията на Фед са променени и те очакват да стабилизират инфлацията през 2024 г. А това означава и постепенното намаряване на лихвените проценти през 2024 година.
 • Политическата задънена улица и поляризацията, които възпрепятстваха приемането на ключово законодателство, като Build Back Better Act, the Debt Ceiling, the Voting Rights Act и др., което създаде несигурност и нестабилност за икономиката и обществото.
 • Нарастващото социално неравенство и недоволство, произтичащи от неравномерното разпределение на ползите от възстановяването между доходните групи, расовите групи, географските региони и т.н., което увеличи бедността, престъпността, насилието, протестите и т.н.
 • Продължаващата здравна криза: въпреки овладяването на COVID-19, непрекъсното излизат нови щамове, които заплашваха да подкопаят усилията за ваксиниране и да причинят нови огнища и блокировки.

Въпреки тези предизвикателства Съединените щати показаха забележителна сила и адаптивност при преодоляването им. Поддържаха високо ниво на иновации, предприемачество, конкурентоспособност, разнообразие и т.н., което им помогна да се справят с трудностите. Освен това демонстрираха лидерство в справянето с глобални проблеми като изменението на климата, цифровата трансформация, здравната сигурност, човешките права и др., което подобри репутацията им. Допринесоха положително за глобалното икономическо възстановяване чрез предоставяне на финансова помощ, възможности за търговия, технологични решения и т.н., което подкрепи други региони.

Заключение: Година на възстановяване и устойчивост, но също така и на предизвикателства и рискове

2023 г. беше година на възстановяване и устойчивост за световната икономика, тъй като тя се възстанови от проблемите на 2022 година и постигна положителен растеж и стабилност. Това обаче беше и година на предизвикателства и рискове, тъй като беше изправена пред множество шокове и несигурност от инфлация, затруднения в предлагането, политическа нестабилност, социални вълнения, заплахи за здравето и т.н. Глобалната икономика все още не е излязла от блатото и това ще изисква непрекъснато сътрудничество и координация между страните и регионите, за да се осигури устойчиво, приобщаващо и зелено бъдеще за всички.

Дори не искам да засягам темата за войната в Украйна. Тя има ширикообхватни последствия за световната и нашата икономика. Но поради крайната поляризация на мненията в България, пропускам всичко по тази тема. Този сайт е икономочески, а не политически!

Това беше всичко от мен за тази година!

 

С най-сърдечни пожелания за Коледните празници и Новата година.
Нека тя Ви донесе много радост, здраве и късмет!
Насладете се на празничните моменти със своите близки и приятели!

Целия екип на toskov.com Ви желае да постигнете всичко, което си пожелавате и да имате успешна 2024 година на финансовите пазари.

Поздрави и до нови срещи през 2024 година,

Николай Тосков

Напиши коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.