Любимата ми акция за месеца – OBD

BLUE OWL CAPITAL CORP (OBDC:US)

Резюме

Една от моите предпочитани дивидентни компании с висока доходност е Blue Owl Capital Corporation (OBDC:US). Тази компания за бизнес развитие (BDC) предлага 9,6% доходност и се фокусира върху стратегически инвестиции в малки и средни предприятия. За инвеститорите е важно да изберат BDC, който балансира високите дивидентни плащания с консервативна инвестиционна стратегия, за да се смекчат рисковете.

Защо днес ще говорим за тази компания?

Финансовите пазари се подготвят за стратегическа промяна, като Федералният резерв се очаква да започне да намалява лихвените проценти през първата половина на 2024 година (за сега това са само слухове, разбира се). Това предизвикателство изправя инвеститорите пред неизбежната реалност: доходността на фиксираните паричните инструменти, която в момента е на привлекателни нива, ще намалее. Този променен пейзаж подчертава важността на оптимизиране на портфейла ви, за да се възползвате от алтернативни възможности за висока доходност в настоящия момент, а не в бъдеще.

В този контекст, Blue Owl Capital Corporation (OBDC:US), като BDC с доходност от 9,6%, се появява като привлекателна възможност за инвеститорите, които желаят да увеличат потока си от доходи в условията на намаляващи лихвени проценти. Тази конкретна BDC се отличава със стабилна възвръщаемост чрез стратегически инвестиции в малки и средни предприятия, извършвани чрез партньорството ѝ с водещи инвестиционни компании. Нейният успех не зависи само от високата доходност, но и от ангажимента към разумни инвестиционни практики и управление на риска, което гарантира стабилност дори при промяна на пазарните условия.

Въпреки това, търсенето на висока доходност изисква внимание. BDC с прекомерен дълг и агресивни практики по кредитиране създават значителни рискове за възвръщаемостта. Поради това е от решаващо значение да се избере BDC, който съчетава високите дивидентни плащания с консервативна инвестиционна стратегия, като избягва прекомерния ливъридж и диверсифицира портфейла си за намаляване на рисковете.

С настъпването на ера на ниски лихвени проценти, включването на такива високодоходни инвестиции става все по-важно. Blue Owl Capital Corporation (OBDC:US), със своя фокус върху качеството и стабилността, представлява проактивно решение за инвеститорите, които търсят защита срещу очаквания спад на доходността на паричните средства.

Съобщението към инвеститорите е ясно: в светлината на очакваните промени в лихвените проценти, сега е подходящ момент да се разгледат високодоходни BDC, които обещават не само увеличаване на доходите, но и защита срещу намаляващата доходност на паричните средства. Blue Owl Capital Corporation (OBDC:US) се издига като основен кандидат, предлагащ комбинация от висока доходност, стратегически растеж и финансова дисциплина.

Преходът към по-ниски лихвени проценти представлява предизвикателство, но и възможност. Като действате сега и интегрирате инструменти, генериращи висока доходност, като Blue Owl Capital Corporation (OBDC:US), можете да гарантирате стабилен поток от доходи, който може да устои на тенденцията за намаляване на доходността на паричните средства. Този подход има за цел не само запазване на възвръщаемостта, но и стратегическо позициониране за устойчив финансов растеж в променящия се икономически пейзаж.

 

Представяме ви най-добрия избор за февруари: Blue Owl Capital Corporation (OBDC:US)

Blue Owl Capital Corporation (OBDC:US), третата по големина публично търгувана компания за бизнес развитие по размер на активите, прилага разнообразен инвестиционен подход, фокусиран основно върху предоставянето на решения за първокласни обезпечени заеми на компании от средния пазар в САЩ.

Фирмата се стреми към създаването на разнообразен и защитен портфейл, който да може да се справи с различните пазарни цикли.

Blue Owl Capital Corporation (OBDC:US) предпочита кредитополучатели, които заемат водещи позиции на пазара и демонстрират стабилни, често повтарящи се, парични потоци.

OBDC Investor Presentation

Ръководството на Blue Owl Capital Corporation (OBDC:US) се възползва от обширни възможности за събиране на ресурси, управление на риска и поемане на риска, които произтичат от обширната кредитна платформа на компанията, оценена на 79,5 млрд. долара.

Освен това Blue Owl Capital Corporation (OBDC:US) разчита на широка мрежа от над 675 взаимоотношения с финансови спонсори, допълнително подкрепена от връзките си с банки, консултанти и други компании.

От създаването си през 2016 г., Blue Owl поддържа впечатляващ средногодишен процент на нетна загуба от едва 6 базисни пункта в дейността си по пряко кредитиране. Това подчертава ефективността на инвестиционната стратегия на компанията и нейните практики за управление на риска.

Да вмъкна само едно бързо напомняне – можете да следите последните актуализации тук и през канала ни в WhatsApp.

Преглед на последните финансови отчети

Очакваме резултатите за четвъртото тримесечие след две седмици. Междувременно, нека направим преглед на приходите за третото тримесечие, за да подчертаем ключовите аспекти на OBDC и нейния консервативен подход към бизнеса с кредити за средния пазар.

OBDC Investor Presentation
OBDC Investor Presentation

Нетната стойност на активите на акция се увеличи до 15,40 долара от 15,26 долара в края на второто тримесечие на 2023 година. Също така, нетният доход от инвестиции на акция се повиши до 0,49 долара от 0,48 долара, а нетният доход на акция – до 0,53 долара от 0,50 долара през същия период.

Тези подобрения подчертават стабилните финансови резултати, като се вземе предвид и годишната възвръщаемост на собствения капитал от 12,7%  и 13,9% върху нетния доход.

Общият портфейл остава стабилен на справедлива стойност от 12,9 млрд. щатски долара в 187 дружества, като продължават добрите резултати и няма съществена промяна в структурата на общите рискови оценки на портфейла. Също така, стабилността на портфейла е потвърдена от факта, че само 3 компании са в режим на необслужване, представлявайки минимален процент от общия дългов портфейл по цена на придобиване и справедлива стойност.

Новите инвестиционни ангажименти, нетно от продажбите, достигат 500 млн. долара, като разликата в погасяването на финансирането е незначителна. Компанията поддържа стабилна ликвидна позиция от 1,9 млрд. долара, включваща парични средства и неусвоени дългови инструменти.

Съотношението дълг/собствен капитал се увеличава на 1,13х, в рамките на целевия диапазон от 0,90х до 1,25х. Също така, миксът на дълговото финансиране се състои от 58% необезпечен дълг, със среднопретеглен падеж на дълга от приблизително 5,1 години. Тези показатели отразяват силна финансова структура и оперативна устойчивост, позиционирайки компанията добре за бъдещ растеж и стабилност.

Редовният дивидент е увеличен с 6% за 2024 година, което е много добра новина за този високодоходен инструмент.

Обърнете внимание, че OBDC преди това беше известна като Owl Rock Capital corp и стана публична през 2019 година.

От 2020 до 2022 година дивидентът остава стабилен, но през 2023 и 2024 година виждаме среден едноцифрен ръст, което е много добър знак за развитието на компанията.

Според мен, в момента OBDC се търгува на справедлива стойност. Това се подкрепя от факта, че цената на акциите в момента е с 1 USD под NAV.

BLUE OWL CAPITAL CORP(OBDC:US)
Blue Owl Capital Corporation (OBDC:US)

В момента OBDC се търгува на 14,65 USD и носи доходност от 9,56%.

Взимайки предвид тези данни, може да се каже, че не можем да очакваме голяма капиталова печалба от инвестиция в OBDC, но тя предоставя стабилна доходност (почти равна на доходността от S&P500, но реално получавана в акаунта ви под формата на дивиденти).

Покупката на акции на сегашната цена ви осигурява 9,56% доходност, която е добре покрита.

Събирането на 9,56% сигурна доходност може да направи много дори неща за вашия портфейл. Във всеки случай, това е средство за генериране на доходност, а не за капиталови печалби. А и това са си реални пари влезли в портфейла ви.

Разбира се, тези пари не ви дават бързи капиталови печалби, но генерират стабилни доходи с времето. И като се вземе предвид ефектът на снежната топка – идеята, че реинвестирането на тези дивиденти през дълъг период може да увеличи значително вашия доход с времето – представете си какво може да постигнете за 10 години.

Това не е просто абстрактна концепция – това е реален метод, който може да ви помогне да се увеличи стабилността на вашите финанси и да постигнете по-голям финансов комфорт в бъдеще.

Това, приятели, е силата на натрупването.

За тези от вас, които желаят да бъдат в крак с финансовите тенденции и да правят информирани инвестиционни решения, имаме добра новина. В момента предлагаме специална оферта – 30% отстъпка за нашия абонаментен план.

Ако сте сериозни по отношение на своите инвестиции и желаете да се включите в един общност, насочена към постигането на финансов успех, тогава сега е моментът да се присъедините към нас. Заедно можем да изградим по-сигурно и по-процветяващо финансово бъдеще.

Направете следващата крачка към успеха си и натиснете на банера отдолу!

 

Напиши коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.