Ако трябва да се пенсионирам само с 10 дивидентни аристократи, кои ще бъдат те?

– Методология за балансиране на дивидентния доход и растеж за създаване на феноменален пасивен доход.
– Анализ на дивидентните аристократи за идентифициране на акции с потенциал за значителен дивидентен растеж.
– Избор на 10 дивидентни аристократи на база доходност, растеж и бизнес модели за пенсионен портфейл.

инвестиране в акции

Струва ли си да инвестирате в акции с растеж на дивиденти?

Струва ли си да инвестирате в акции с растеж на дивиденти? Всеки, който иска да увеличи богатството си с течение на времето, трябва да направи избор как най-добре да постигне тази цел. Това включва оценка на това колко инвеститорът може да си позволи да отдели за бъдещ растеж, като балансира разходите за живот. В крайна (more…)