Стратегия за осредняване на разходите в долари

Стратегия за осредняване на разходите в долари (Dollar-Cost-Averaging)