Инвестиране за начинаещи: основни стратегии, които трябва да знаете

Инвестирането е мощен инструмент, който Ви позволява да вложите парите си да работят, за да ви помогнат да постигнете бъдещи финансови цели. Но ако сте нов в инвестирането, може би си задавате някои основни въпроси. Какъв тип инвестиции са достъпни за вас? Какви акаунти трябва да използвате? И какви стратегии трябва да следвате?

Ето ръководство, което да ви помогне да започнете.

 

Инвестирайте възможно най-рано

Колкото по-рано можете да започнете да инвестирате, толкова по-бързо можете да започнете да се възползвате от сложната лихва, което може да ускори способността ви да спестявате. Сложната лихва е възвръщаемостта, която печелите от инвестицията си, която може да помогне на печалбите ви да растат експоненциално с течение на времето. Това е така, защото с времето започвате да трупате и печалби върху печалбите. С други думи – Ефектът на снежната топка!

Например, да речем, че започвате с първоначална инвестиция от $1000 и внасяте допълнителни $100 всеки месец. При 6% възвръщаемост, усложнена годишно, ще имате $47 349,84 след 20 години. Общите ви вноски са равни на 25 000 щатски долара, докато останалите 22 349,84 щатски долара представляват вашата усложнена възвръщаемост за периода.

В продължение на много години неизбежно ще се появи променливостта на акциите, с периоди на покачване и понижаване на стойностите. Ранното и дългосрочното инвестиране ви дава време да преодолеете периодите, когато пазарът е надолу.

Колко трябва да инвестирате

Колко да решите да инвестирате ще зависи до голяма степен от вашите финансови цели и възможности. Като общо правило, което и аз следвам е да се инвестира от 10% до 20% от доходите Ви всяка година.

Когато планирате инвестиционните си цели, помислете колко ще ви трябват и вашия времеви хоризонт, количеството време, с което разполагате, преди да искате да постигнете целта си. Работете назад оттам, като разберете колко трябва да спестявате всеки месец, за да постигнете тази цел.

Видове инвестиционни сметки

Начинаещите инвеститори трябва да се запознаят с облагаемите брокерски сметки. Ние, в Блъгария, плащаме един от най-ниските данъци по света. И хубавата част е, че имаме спогодби по СИДДО със САЩ, което означава, че с качествен брокер в щатите, ние ще продължаваме да плащаме само 10% данък върху тези доходи.

Можете да правите тегления от тези сметки по всяко време. Въпреки това, тези тегления могат да бъдат предмет на данъци върху капиталовите печалби – налози, които плащате върху печалбите от инвестиции. 

Как процедирам аз:

  • Основният ми брокер е eToro – избрал съм този брокер, защото мога да извършвам много сделки без никакви комисионни.  eToro не таксува сделки с акции, освен ако не са сделки с ливъридж или „къси“ сделки. Затова и избрах този брокер, за редуциране на разходите. Моята препоръка е да се отворите акаунт в eToro и да ползвате този акаунт само за динамичният портфейл. За да си направите акаунт, последвайте тази връзка. (Copy Trading does not amount to investment advice. The value of your investments may go up or down. Your capital is at risk. Past performance is not an indication of future results)

Инвестиционни опции

След като вече разполагате с инвестиционна сметка, трябва да решите в какви активи да инвестирате.

Акции

Акциите са дялове на собственост в една компания, които се купуват и продават на публично търгувани фондови борси. Цените на акциите могат да растат бързо, което ги прави важен инструмент за изграждане на богатство. Но също така е важно да разберете, че те по своята същност са рискови: цените на акциите може да паднат, което потенциално да ви накара да загубите инвестицията си.

Облигации

На най-основно ниво облигациите са заеми, които давате на компания или държавен орган. Те се съгласяват да ви върнат парите след определен период от време, а междувременно ви плащат и лихва. Най-общо казано, облигациите са по-малко рискови от акциите, защото знаете кога ще възстановите инвестицията си. Въпреки че има известен риск, можете да загубите парите си, ако издателят на облигацията не изпълни задълженията си.

Борсово търгувани фондове

Борсово търгуван фонд (ETF) е инструмент, който обединява различни активи, като акции и облигации, разделяйки собствеността на акции, които можете да купувате и продавате точно като акция. ETF са с относително ниска цена и помагат да се даде на инвеститорите диверсифицирана експозиция към пазара или определена част от него. Повечето от тези инструменти имат малки такси, но от време на време се срещат и такива с доста по-солидни такси. Така че е добре предварително да се информирате какъв разход ще ви коства закупуването на този инструмент.

Разпределение на активите

След като отворите инвестиционна сметка и започнете да изграждате своето портфолио, разпределението на активите е една от най-важните стратегии, които трябва да имате предвид, за да ви помогне да балансирате риска и възвръщаемостта. Типичното портфолио може да раздели активите си между три основни класа активи: акции, облигации и пари. Всеки клас активи има свой собствен профил на риск и възвръщаемост, като се държи малко по-различно при различни пазарни обстоятелства.

Например акциите са склонни да предлагат най-високи печалби, но те са и най-нестабилни, като представляват най-голям потенциал за загуби. 

Облигациите обикновено се считат за по-малко рискови от акциите, докато парите са най-стабилни. Инвестициите в брой във вашата спестовна сметка са застраховани от правителство.

Пропорцията на всеки клас активи, който притежавате, ще зависи от вашите цели, времеви хоризонт и толерантност към риска. Вашата цел ви казва колко трябва да спестите. Вашият времеви хоризонт е времето, с което разполагате, преди да постигнете целите си. И вашата толерантност към риска е колко сте готови да приемете загуби в краткосрочен план в замяна на потенциално по-големи дългосрочни печалби.

Вашето разпределение на активите може да се променя с течение на времето. Например, някой в 30-те си години, който спестява за пенсиониране, има дълъг времеви хоризонт и може да има по-висок толеранс към риска. В резултат на това портфолиото му може да съдържа предимно акции. Тъй като този човек остарява и наближава пенсионирането, портфолиото му може да се измести, за да съдържа повече облигации и пари, които са по-малко рискови и по-малко вероятно да загубят стойност в краткосрочен план.

Диверсификация

Друг начин за управление на риска във вашето портфолио е чрез диверсификация, изграждане на портфейл с широка комбинация от инвестиции в акции, което ви помага да избегнете поставянето на всичките си яйца в една кошница.

Ето как работи: Представете си, че имате портфолио, състоящо се от акции от една компания. Ако тези акции се представят лошо, цялото ви портфолио страда.

Сега си представете портфолио, състоящо се от много акции от компании от всякакъв размер, сектори и части от земното кълбо. Не само това, но в портфейла има и други инвестиции, включително облигации. Сега, ако една акция пострада, това ще има много по-малък ефект върху цялостното ви портфолио, разпределяйки риска от задържане на всяка една инвестиция.

Ребалансиране

Вашето портфолио може да се промени с течение на времето, променяйки разпределението и диверсификацията на вашите акции. Например, ако има бичи пазар и акциите се представят по-добре, може да откриете, че сега държите по-голяма част от портфолиото си в акции, отколкото сте планирали.

В този момент може да се наложи да ребалансирате портфолиото си, за да го върнете в съответствие с целите си, времевия хоризонт и толерантността към риска. В примера по-горе може да решите да продадете някои акции или да отделите нови инвестиционни средства за закупуване на повече облигации.

Купи и Задръж – стратегия за инвестиране

Пазарните колебания са естествена част от пазарния цикъл. Въпреки това, инвеститорите може да се изнервят и да се изкушат да продадат, когато цените паднат (както се случва с много инвеститори в момента). Въпреки това, когато го направят, инвеститорите заключват своите загуби и често пропускат последващи възвръщания на пазара.

Инвеститорите, практикуващи стратегии за купуване и задържане (както ние практикуваме с нашите портфейли), са склонни да купуват инвестиции и да ги задържат в дългосрочен план, независимо от краткосрочните движения на пазара. Това може да помогне за ограничаване на тенденцията към паническа продажба и също така може да помогне за минимизиране на таксите, свързани с търговията, което може да увеличи общата възвръщаемост на портфолиото.

И когато става въпрос за данъци, при една дългосрочна инвестиция спрямо краткосрочна такава, може да има голяма разлика по отношение на това колко данъци плащате. 

Осредняване на разходите в долари

Осредняването на разходите в долари е стратегия, която помага на хората да инвестират редовно, като правят фиксирани инвестиции по редовен график, независимо от цената.

Например, да кажем, че инвеститор иска да инвестира $1000 на всяко тримесечие в ETF, който проследява S&P 500. Всяко тримесечие цената на този фонд ще варира – Понякога ще се покачва, понякога ще пада. Размерът на парите, който индивидът инвестира, остава същият, така че те купуват по-малко акции, когато цените са високи и повече акции, когато цените са ниски.

Тази стратегия може да помогне на хората да получат по-ниска средна цена на акциите и също така може да им помогне да избегнат емоционално инвестиране.

Инвестирането е непрекъснат и динамичен процес. Вашият живот, цели и финансови нужди ще се променят според обстоятелствата. Например, може да получите повишение в работа, да се ожените и да имате дете или да решите да се пенсионирате по-рано. Фактори като тези ще променят колко пари трябва да спестите и как инвестирате. Наблюдавайте портфолиото си и правете корекции, ако е необходимо.

Готови ли сте да започнете да инвестирате? Посетете инвестиционната част на сайта ни, където ще разберето повече за нашите начини на инвестиране.

Какво следва сега:

  • Можете да прочетете повече за нашия Дивидентен портфейл като последвате тази връзка.
  • Можете да прочетете повече за нашия Инвестиционен портфейл като последвате тази връзка.
  • А ако вече сте прочели всичко и искате да се присъедините към нас, Последвайте тази връзка и направете своя абонамент за успешно бъдеще! Така ще станете част от нашият успешен екип и ще спомогнете за финасовата си свобода.
  • Ако имате конкретни въпроси към този вид инвестиране, задавайте ги директно под публикацията или ми пишете през контактната форма.

Поздрави,

Николай ТосковНапиши коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.